ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติเพื่อขอจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  3. ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าฯ
  4. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile Banking)
ประกาศขายทอดตลาด
  1. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 58 รายการ (ครั้งที่2)
  2. การขายทอดตลาดพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561
  3. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

เมื่อระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2561 นายชัยวัฒน์ เตชะภาสรนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวพริตา เจริญศิลป์ นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมการอบรมโครงการไกล่เกลี่ยคดีความรุนแรงในครอบครัว โดยเน้นการคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอร์ริน กรุงเทพมหานคร  
อ่านข่าว