ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

ผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 สามารถรับบัตรประจำตัวที่ปรึกษากฎหมาย ได้ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  สามารถรับบัตรได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวที่ยื่นใบสมัคร  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
พ.107/60
นัดชี้สองสถาน/สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แพ่ง
พ.112/60
สืบพยานโจทก์
ห้องพิจารณาที่ แพ่ง

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)