ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
ประกาศ
ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
 1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติเพื่อขอจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
 2. รายชื่อบุคคลที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
 3. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
 4. ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าฯ
 5. การให้บริการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือรับโอนเงินทางอินเตอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่(Mobile Banking)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 3. ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 2. จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีนายประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง นิติกร
 3. จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีนายประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ประกาศขายทอดตลาด
 1. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 58 รายการ (ครั้งที่2)
 2. การขายทอดตลาดพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561
 3. ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เรื่องการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ฉบับลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

4

            เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 14.30 นาฬิกา นายชัยวัฒน์ เตชะภาสรนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ร่วมซ้อมปั่นจักรยาน กิจกรรม bike อุ่นไอรัก จังหวัดสุโขทัยเพื่อศึกษาเส้นทางและเตรียมร่างกาย ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ไปจนถึงอุทธยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ระยะทางไปกลับรวม 30 กิโลเมตร
อ่านข่าว