ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

12

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมในพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอของจังหวัดสุโขทัย ณ ศาลาอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยจะดำเนินการจัดส่งดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดสุโขทัย ให้กระทรวงมหาดไทย   และสำหรับดอกไม้จันทน์ตัวแทนอำเภอ จะมอบให้อำเภอนำไปเก็บไว้ ณ สถานที่เหมาะสมเพื่อเป็นช่อสำหรับประธานในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)