ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561เวลา 10.00 นาฬิกา นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” กับจังหวัดสุโขทัย โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและด้านจิตวิทยาแก่ประชาชน ตามโครงการไกล่เกลี่ยสัญจรพบประชาชน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กับจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชนกับจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 
อ่านข่าว