หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
คู่มือสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดีผ่านระบบ SMS 
แจ้งข่าวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 
กลุ่มงานคดี  
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี  
กลุ่มงานไกล่เกลี่ย  
ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ  
แบบพิมพ์ศาลใหม่ A4 - 2557  
อ้ตราค่าส่งคำคู่ความ  
บริการข้อมูลการส่งหมายผ่ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 174
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
โครงการไกล่เกลี่ยสัญจรพบประชาชน ฯ
โครงการไกล่เกลี่ยสัญจรพบประชาชน ฯ
  :: ข่าวที่ 616   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
 ประชุมคณะทำงานโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ
ประชุมคณะทำงานโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ
  :: ข่าวที่ 615   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันรพี ประจำปี  พ.ศ. 2557 ณ  ศาลจังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ศาลจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 614   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557
  :: ข่าวที่ 613   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
 เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
  :: ข่าวที่ 612   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม
  :: ข่าวที่ 611   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
โครงการสนับสนุน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด  รุ่นที่ 2  ครั้งที่ 2
โครงการสนับสนุน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
  :: ข่าวที่ 610   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ประชุม Conference
ประชุม Conference
  :: ข่าวที่ 609   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 3   
  :: ข่าวที่ 608   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
เยี่ยมอาการป่วยของบุตรชายเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
เยี่ยมอาการป่วยของบุตรชายเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 607   :: วันที่ 4 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 20 )
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างคำแนะนำการบังคับคดีนายประกันในศาลยุติธรรมภาค 6
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างคำแนะนำการบังคับคดีนายประกันในศาลยุติธรรมภาค 6
  :: ข่าวที่ 606   :: วันที่ 28 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่จะไปดำรงตำแหน่งใหม่
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่จะไปดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 605   :: วันที่ 28 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
  :: ข่าวที่ 604   :: วันที่ 28 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
 ผู้อำนวยการฯ นัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
ผู้อำนวยการฯ นัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557
  :: ข่าวที่ 603   :: วันที่ 28 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ
  :: ข่าวที่ 602   :: วันที่ 28 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
ให้การต้อนรับท่านเพลินจิต ตั้งพูลสกุล รองประธานศาลฎีกา และคณะฯ
ให้การต้อนรับท่านเพลินจิต ตั้งพูลสกุล รองประธานศาลฎีกา และคณะฯ
  :: ข่าวที่ 601   :: วันที่ 28 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม
  :: ข่าวที่ 600   :: วันที่ 28 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
เข้าร่วมโครงการ “ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
เข้าร่วมโครงการ “ศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
  :: ข่าวที่ 599   :: วันที่ 28 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสุโขทัย   พบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสุโขทัย พบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 598   :: วันที่ 28 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
รายงานตัวเข้ารับตำแหน่งใหม่
รายงานตัวเข้ารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 597   :: วันที่ 28 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |