หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
คู่มือสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดีผ่านระบบ SMS 
แจ้งข่าวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 
กลุ่มงานคดี  
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี  
กลุ่มงานไกล่เกลี่ย  
ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ  
แบบพิมพ์ศาลใหม่ A4 - 2557  
ค้นหาผลหมาย 
ร้องเรียนออนไลน์ 
โครงการเยี่ยมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ 
แจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ 
อ้ตราค่าส่งคำคู่ความ  
บริการข้อมูลการส่งหมายผ่ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 145
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
เข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เข้าร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 720   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
เข้าร่วมงาน ๑๓๓ ปี ศาลยุติธรรม ในภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๘
เข้าร่วมงาน ๑๓๓ ปี ศาลยุติธรรม ในภาค ๖ ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 719   :: วันที่ 1 พ.ค. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
พิธีฌาปนกิจ นายยุ้ย ทองเชื้อ บิดา นายกฤษณะ ทองเชื้อ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
พิธีฌาปนกิจ นายยุ้ย ทองเชื้อ บิดา นายกฤษณะ ทองเชื้อ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 718   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
จัดงาน ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
จัดงาน ๑๓๓ ปี วันศาลยุติธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 717   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
พิธีสวดพระอภิธรรม นายยุ้ย ทองเชื้อ บิดา นายกฤษณะ ทองเชื้อ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
พิธีสวดพระอภิธรรม นายยุ้ย ทองเชื้อ บิดา นายกฤษณะ ทองเชื้อ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 716   :: วันที่ 23 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่สืบสานประเพณีไทย
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่สืบสานประเพณีไทย
  :: ข่าวที่ 715   :: วันที่ 9 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 36 )
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันศาลยุติธรรม ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference)
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันศาลยุติธรรม ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference)
  :: ข่าวที่ 714   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
เข้าร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์
เข้าร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์
  :: ข่าวที่ 713   :: วันที่ 8 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 19 )
       ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากนายพิภัส วรายุส ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย รับมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีจากนายพิภัส วรายุส ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
  :: ข่าวที่ 712   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 18 )
เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 711   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 23 )
เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  :: ข่าวที่ 710   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
นายกีรติ กีรติยุติ ผู้พิพากษาหัวหน้าและคณะผู้พิพากษาฯ           สักการะพระแม่ย่าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
นายกีรติ กีรติยุติ ผู้พิพากษาหัวหน้าและคณะผู้พิพากษาฯ สักการะพระแม่ย่าในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 709   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 28 )
นายกีรติ กีรติยุติ ผู้พิพากษาหัวหน้าและคณะผู้พิพากษาฯ           สักการะพระภูมิเจ้าที่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
นายกีรติ กีรติยุติ ผู้พิพากษาหัวหน้าและคณะผู้พิพากษาฯ สักการะพระภูมิเจ้าที่ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 708   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
รับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 707   :: วันที่ 3 เม.ย. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า
  :: ข่าวที่ 706   :: วันที่ 31 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวอำลานายธนเศรษฐ์ รุจิรโชติบัณฑิต ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวอำลานายธนเศรษฐ์ รุจิรโชติบัณฑิต ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 705   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 27 )
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดี
  :: ข่าวที่ 703   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
    ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าหน้าที่ศาลฯ
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าหน้าที่ศาลฯ
  :: ข่าวที่ 702   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารศาลจังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารศาลจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 701   :: วันที่ 30 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
    ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 700   :: วันที่ 27 มี.ค. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |