หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
คู่มือสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดีผ่านระบบ SMS 
แจ้งข่าวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 
กลุ่มงานคดี  
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี  
กลุ่มงานไกล่เกลี่ย  
ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ  
แบบพิมพ์ศาลใหม่ A4 - 2557  
อ้ตราค่าส่งคำคู่ความ  
บริการข้อมูลการส่งหมายผ่ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 185
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2559
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2559
  :: ข่าวที่ 627   :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงฯ
โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิงฯ
  :: ข่าวที่ 626   :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน
  :: ข่าวที่ 625   :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พื้นที่โดยรอบอาคาร สวนหย่อมและถนนลานจอดรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 624   :: วันที่ 27 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
 โครงการไกล่เกลี่ยสัญจรพบประชาชนฯ
โครงการไกล่เกลี่ยสัญจรพบประชาชนฯ
  :: ข่าวที่ 623   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการไกล่เกลี่ยสำหรับผู้ไกล่เกลี่ยและบุคลากรในศาล
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคการไกล่เกลี่ยสำหรับผู้ไกล่เกลี่ยและบุคลากรในศาล
  :: ข่าวที่ 622   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 17 )
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนของศูนย์ในคำปรึกษาฯ
โครงการสร้างเครือข่ายชุมชนของศูนย์ในคำปรึกษาฯ
  :: ข่าวที่ 621   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
  :: ข่าวที่ 620   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ประชุม Conference
ประชุม Conference
  :: ข่าวที่ 619   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
 “วันรพี ประจำปี ๒๕๕7”
“วันรพี ประจำปี ๒๕๕7”
  :: ข่าวที่ 618   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
การประชุม คณะ อ.ก.บ.ศ. ภาค 6  ครั้งที่ 4/๒๕๕7
การประชุม คณะ อ.ก.บ.ศ. ภาค 6 ครั้งที่ 4/๒๕๕7
  :: ข่าวที่ 617   :: วันที่ 8 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
โครงการไกล่เกลี่ยสัญจรพบประชาชน ฯ
โครงการไกล่เกลี่ยสัญจรพบประชาชน ฯ
  :: ข่าวที่ 616   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 22 )
 ประชุมคณะทำงานโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ
ประชุมคณะทำงานโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ
  :: ข่าวที่ 615   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันรพี ประจำปี  พ.ศ. 2557 ณ  ศาลจังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ศาลจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 614   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 19 )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557
  :: ข่าวที่ 613   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
 เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
เข้าร่วมพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
  :: ข่าวที่ 612   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม
  :: ข่าวที่ 611   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
โครงการสนับสนุน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด  รุ่นที่ 2  ครั้งที่ 2
โครงการสนับสนุน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2
  :: ข่าวที่ 610   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ประชุม Conference
ประชุม Conference
  :: ข่าวที่ 609   :: วันที่ 21 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ครั้งที่ 3   
  :: ข่าวที่ 608   :: วันที่ 17 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |