หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
คู่มือสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดีผ่านระบบ SMS 
แจ้งข่าวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 
กลุ่มงานคดี  
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี  
กลุ่มงานไกล่เกลี่ย  
ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ  
แบบพิมพ์ศาลใหม่ A4 - 2557  
ค้นหาผลหมาย 
อ้ตราค่าส่งคำคู่ความ  
บริการข้อมูลการส่งหมายผ่ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 245
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
อบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันสาธารณภัย
อบรมหลักสูตร การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันสาธารณภัย
  :: ข่าวที่ 687   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
ประชุมคณะกรรมการ ตรวจการจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
ประชุมคณะกรรมการ ตรวจการจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 686   :: วันที่ 26 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
การแข่งขันกีฬาประเพณีกระบวนการยุติธรรม ศาลเหนือ - ศาลใต้
การแข่งขันกีฬาประเพณีกระบวนการยุติธรรม ศาลเหนือ - ศาลใต้
  :: ข่าวที่ 685   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
ร่วมเป็นเกีรยติในพิธีเปิดสำนักงานและและทำบุญอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
ร่วมเป็นเกีรยติในพิธีเปิดสำนักงานและและทำบุญอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 684   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2558   
  :: ข่าวที่ 683   :: วันที่ 19 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานประจำศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วย พนักงานทำความสะอาดศาลฯ พนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อ
ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานประจำศาลศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วย พนักงานทำความสะอาดศาลฯ พนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อเตรียมความพร้อ
  :: ข่าวที่ 682   :: วันที่ 13 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
โครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด”
โครงการ “สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด”
  :: ข่าวที่ 681   :: วันที่ 13 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
        วิทยากรบรรยายให้ความรู้วิชา “การปฏิบัติต่อเยาวชนและครอบครัว”
วิทยากรบรรยายให้ความรู้วิชา “การปฏิบัติต่อเยาวชนและครอบครัว”
  :: ข่าวที่ 680   :: วันที่ 13 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่า              และงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดงานสักการะพระแม่ย่า และงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 679   :: วันที่ 13 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
        ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเพิ่มศักยภาพฯ
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการเพิ่มศักยภาพฯ
  :: ข่าวที่ 678   :: วันที่ 13 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 5 )
การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
การพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 677   :: วันที่ 13 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 7 )
สอบปากเปล่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
สอบปากเปล่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 676   :: วันที่ 13 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 2 )
ร่วมพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช
ร่วมพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 675   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 674   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ประกาศ กำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 673   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2558   
  :: ข่าวที่ 672   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ที่ 2/2558 เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ในคดีตรวจสอบการจับ ผัดฟ้อง ฟื้นฟู คดีนัดสอบถาม(สอบคำให้กา
  :: ข่าวที่ 671   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 37 )
ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 18 รายการ
  :: ข่าวที่ 670   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 55 )
การประชุม คณะ อ.ก.บ.ศ. ภาค 6 ครั้งที่ ๖/๒๕๕7
การประชุม คณะ อ.ก.บ.ศ. ภาค 6 ครั้งที่ ๖/๒๕๕7
  :: ข่าวที่ 669   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
เข้าร่วมพิธี บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เข้าร่วมพิธี บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  :: ข่าวที่ 668   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |