หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
คู่มือสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดีผ่านระบบ SMS 
อ้ตราค่าส่งคำคู่ความ  
บริการข้อมูลการส่งหมายผ่ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 147
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่สืบสานวัฒนธรรมไทย
พิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่สืบสานวัฒนธรรมไทย
  :: ข่าวที่ 575   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
การฝึกทบทวนการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7
การฝึกทบทวนการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕7
  :: ข่าวที่ 574   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ
จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพระ
  :: ข่าวที่ 573   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม
  :: ข่าวที่ 572   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
เข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์”
เข้าร่วมพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์”
  :: ข่าวที่ 571   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1 )
ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมผ่านจอภาพด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์
ประชุมเรื่องการจัดกิจกรรมวันศาลยุติธรรมผ่านจอภาพด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์
  :: ข่าวที่ 570   :: วันที่ 18 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 569   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวอำลาในโอกาสที่นายประพันธ์ กิ่งพุทธพงษ์     ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยไปดำรงตำแหน่งใหม่
ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวอำลาในโอกาสที่นายประพันธ์ กิ่งพุทธพงษ์ ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยไปดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 568   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ท่านจะไปดำรงตำแหน่งใหม่
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ท่านจะไปดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 567   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 26 )
โครงการสนับสนุน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด รุ่นที่ 1 ครั้งที่ ๒
โครงการสนับสนุน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด รุ่นที่ 1 ครั้งที่ ๒
  :: ข่าวที่ 566   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
เยี่ยมอาการป่วยคนสวนประจำศาล
เยี่ยมอาการป่วยคนสวนประจำศาล
  :: ข่าวที่ 565   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
เยี่ยมอาการป่วยของบิดาเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
เยี่ยมอาการป่วยของบิดาเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 564   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
กรประชุม อ.ก.บ.ศ. ภาค 6 ครั้งที่ 2/๒๕๕7
กรประชุม อ.ก.บ.ศ. ภาค 6 ครั้งที่ 2/๒๕๕7
  :: ข่าวที่ 563   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ
  :: ข่าวที่ 562   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรม
  :: ข่าวที่ 561   :: วันที่ 31 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3 )
โครงการผัดฟ้องทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์
โครงการผัดฟ้องทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์
  :: ข่าวที่ 560   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
กีฬาประเพณีกระบวนการยุติธรรมศาลเหนือ - ศาลใต้
กีฬาประเพณีกระบวนการยุติธรรมศาลเหนือ - ศาลใต้
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 14 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
   ประชุมคณะทำงานจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ
ประชุมคณะทำงานจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ
  :: ข่าวที่ 558   :: วันที่ 27 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
การประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
การประชุมผู้พิพากษาสมทบฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 27 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
  :: ข่าวที่ 556   :: วันที่ 27 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 18 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |