หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
คู่มือสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดีผ่านระบบ SMS 
แจ้งข่าวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 
กลุ่มงานคดี  
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี  
กลุ่มงานไกล่เกลี่ย  
ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ  
แบบพิมพ์ศาลใหม่ A4 - 2557  
ค้นหาผลหมาย 
อ้ตราค่าส่งคำคู่ความ  
บริการข้อมูลการส่งหมายผ่ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 233
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ร่วมพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช
ร่วมพิธี วันยุทธหัตถีของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช
  :: ข่าวที่ 675   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 674   :: วันที่ 28 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 1 )
ประกาศ กำหนดวันสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 673   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
ประกาศ รับสมัครที่ปรึกษากฎหมาย ครั้งที่ 2/2558   
  :: ข่าวที่ 672   :: วันที่ 23 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 3 )
คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ที่ 2/2558 เรื่อง ให้ที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่ในคดีตรวจสอบการจับ ผัดฟ้อง ฟื้นฟู คดีนัดสอบถาม(สอบคำให้กา
  :: ข่าวที่ 671   :: วันที่ 21 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 18 รายการ
  :: ข่าวที่ 670   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 49 )
การประชุม คณะ อ.ก.บ.ศ. ภาค 6 ครั้งที่ ๖/๒๕๕7
การประชุม คณะ อ.ก.บ.ศ. ภาค 6 ครั้งที่ ๖/๒๕๕7
  :: ข่าวที่ 669   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
เข้าร่วมพิธี บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เข้าร่วมพิธี บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
  :: ข่าวที่ 668   :: วันที่ 23 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
       พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 667   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
  :: ข่าวที่ 666   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วยพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5   
  :: ข่าวที่ 665   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 30 )
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วยพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5
  :: ข่าวที่ 664   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 6 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕
  :: ข่าวที่ 663   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวช   
  :: ข่าวที่ 662   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมและคัดเลือกผู้ขอจดทะเบียน ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย   
  :: ข่าวที่ 661   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 23 )
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตามโครงการ“เยาวชนคนดี  ศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัว ในภาค ๖”
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตามโครงการ“เยาวชนคนดี ศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัว ในภาค ๖”
  :: ข่าวที่ 660   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของคณะกรรมการคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖
เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของคณะกรรมการคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖
  :: ข่าวที่ 659   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประชุมเพื่อมอบนโยบายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประชุมเพื่อมอบนโยบายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 658   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ผู้อำนวยการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ผู้อำนวยการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 657   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 16 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย รับรายงานตัวและมอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย รับรายงานตัวและมอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 656   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |