หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
คู่มือสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดีผ่านระบบ SMS 
แจ้งข่าวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 
กลุ่มงานคดี  
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี  
กลุ่มงานไกล่เกลี่ย  
ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ  
แบบพิมพ์ศาลใหม่ A4 - 2557  
ค้นหาผลหมาย 
อ้ตราค่าส่งคำคู่ความ  
บริการข้อมูลการส่งหมายผ่ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 225
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
       พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  :: ข่าวที่ 667   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4 )
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
พิธีทำบุญตักบาตร พิธีลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง
  :: ข่าวที่ 666   :: วันที่ 15 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วยพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5   
  :: ข่าวที่ 665   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 3 หน่วยพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 5
  :: ข่าวที่ 664   :: วันที่ 11 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2 )
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕
  :: ข่าวที่ 663   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 11 )
การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวช   
  :: ข่าวที่ 662   :: วันที่ 3 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมและคัดเลือกผู้ขอจดทะเบียน ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย   
  :: ข่าวที่ 661   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตามโครงการ“เยาวชนคนดี  ศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัว ในภาค ๖”
มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา ตามโครงการ“เยาวชนคนดี ศรีสังคม ศาลเยาวชนและครอบครัว ในภาค ๖”
  :: ข่าวที่ 660   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของคณะกรรมการคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖
เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของคณะกรรมการคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค ๖
  :: ข่าวที่ 659   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประชุมเพื่อมอบนโยบายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประชุมเพื่อมอบนโยบายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 658   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ผู้อำนวยการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีที่ผู้อำนวยการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 657   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย รับรายงานตัวและมอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย รับรายงานตัวและมอบนโยบายให้แก่ผู้อำนวยการเนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 656   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
ประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
ประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  :: ข่าวที่ 655   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 10 )
แสดงความยินดีและกล่าวอำลาเนื่องในโอกาสที่ผู้อำนวยการจะไปดำรงตำแหน่งใหม่
แสดงความยินดีและกล่าวอำลาเนื่องในโอกาสที่ผู้อำนวยการจะไปดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 654   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 15 )
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้อำนวยการจะไปดำรงตำแหน่งใหม่
จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้อำนวยการจะไปดำรงตำแหน่งใหม่
  :: ข่าวที่ 653   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 9 )
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 652   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 12 )
เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ในภาค 4 ภาค 5 และภาค 6
เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตนผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว ในภาค 4 ภาค 5 และภาค 6
  :: ข่าวที่ 651   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
เยี่ยมอาการป่วยของนายวิชัย สุธีพุฒิพงศ์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
เยี่ยมอาการป่วยของนายวิชัย สุธีพุฒิพงศ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 650   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 7 )
  เยี่ยมอาการป่วยของนายชาญณรงค์ ธารีพฤกษ์  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
เยี่ยมอาการป่วยของนายชาญณรงค์ ธารีพฤกษ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 649   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 8 )
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕7 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕7 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
  :: ข่าวที่ 648   :: วันที่ 20 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 5 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |