หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
คณะผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
คู่มือสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ 
บริการข้อมูลคดีผ่านระบบ SMS 
แจ้งข่าวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย 
กลุ่มงานคดี  
กลุ่มงานช่วยพิจารณาคดี  
กลุ่มงานไกล่เกลี่ย  
ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ  
แบบพิมพ์ศาลใหม่ A4 - 2557  
ค้นหาผลหมาย 
ร้องเรียนออนไลน์ 
โครงการเยี่ยมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ 
แจ้งความประสงค์ไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ 
วีดิทัศน์แนะนำศาลยุติธรรม 
แบบคำร้องขอเบิกค่าป่วยการที่ปรึกษากฎหมาย 
คู๋มือการใช้ WIFI FREE 
อ้ตราค่าส่งคำคู่ความ  
บริการข้อมูลการส่งหมายผ่ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
จำนวนข่าวทั้งหมด 197
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรศาลยุติธรรมภาค ๖
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรศาลยุติธรรมภาค ๖
  :: ข่าวที่ 772   :: วันที่ 1 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
ให้การต้อนรับนายชาติชาย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
ให้การต้อนรับนายชาติชาย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
  :: ข่าวที่ 771   :: วันที่ 1 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 770   :: วันที่ 1 ต.ค. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
ประชุมคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
ประชุมคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 769   :: วันที่ 24 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
เข้าร่วมโครงการผู้พิพากษาสมทบพบเด็กและเยาวชน วันเยาวชนแห่งชาติ
เข้าร่วมโครงการผู้พิพากษาสมทบพบเด็กและเยาวชน วันเยาวชนแห่งชาติ
  :: ข่าวที่ 768   :: วันที่ 24 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖
  :: ข่าวที่ 767   :: วันที่ 24 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 12 )
เยี่ยมบุตรสาว นายรังสรรค์ รุจิพรเกษม ผู้พิพากษาสมทบ
เยี่ยมบุตรสาว นายรังสรรค์ รุจิพรเกษม ผู้พิพากษาสมทบ
  :: ข่าวที่ 766   :: วันที่ 24 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
คู่มือการใช้ WIFI FREE ของสำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 765   :: วันที่ 18 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 764   :: วันที่ 14 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 16 )
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ชมนิทรรศการและการแสดงต่างๆ ตามโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ชมนิทรรศการและการแสดงต่างๆ ตามโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก
  :: ข่าวที่ 763   :: วันที่ 14 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
  :: ข่าวที่ 762   :: วันที่ 14 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ                                ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติมหาราชา ราชินี และราชจักรีวงศ์ ปี ๒๕๕๘
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติมหาราชา ราชินี และราชจักรีวงศ์ ปี ๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 761   :: วันที่ 14 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 9 )
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการตุลาการประจำภาค ๖
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการตุลาการประจำภาค ๖
  :: ข่าวที่ 760   :: วันที่ 14 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 13 )
เยี่ยมอาการป่วยภรรยาของนายนพพร วัฒนวาณิชกิจ ผู้อำนวยการฯ ณ โรงพยาบาลสุโขทัย
เยี่ยมอาการป่วยภรรยาของนายนพพร วัฒนวาณิชกิจ ผู้อำนวยการฯ ณ โรงพยาบาลสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 759   :: วันที่ 14 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 10 )
ประชุมคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
ประชุมคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง ก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา
  :: ข่าวที่ 758   :: วันที่ 14 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 4 )
แก้ไข ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พื้นที่โดยรอบอาคารสวนหย่อมและถนนลานจอดรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แก้ไข ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พื้นที่โดยรอบอาคารสวนหย่อมและถนนลานจอดรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
  :: ข่าวที่ 757   :: วันที่ 11 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 14 )
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
  :: ข่าวที่ 756   :: วันที่ 11 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 11 )
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
  :: ข่าวที่ 755   :: วันที่ 11 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 754   :: วันที่ 11 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖     (อ.ก.บ.ศ.ภาค ๖) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๖ (อ.ก.บ.ศ.ภาค ๖) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
  :: ข่าวที่ 753   :: วันที่ 11 ก.ย. 2558 :: ( อ่าน : 6 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |