ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ประกาศสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยเรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม

ประกาศสำนักงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยเรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร และ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. - 16 ธ.ค. 2559 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ  หรือ โทร 055 610597


เอกสารแนบ