ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมารายบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ทั้งนี้ให้ผู้ได้อันดับ 1 ของทั้ง 2 ตำแหน่งเข้าทำสัญญาในวันที่่ 27 ธ.ค. 59 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ