ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

สัมมนาเชิงเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมให้สัมฤทธิผลของหน่วยงานในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6

สัมมนาเชิงเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมให้สัมฤทธิผลของหน่วยงานในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
         เมื่อระหว่างวันที่ 3 - 4  กรกฎาคม  2560 นายนายนพพร วัฒนวาณิชกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางสาวสุจิณณ์กัญญา แป้นพันธ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และนางสาวอรวรรณ พรหมวงษ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประธานศาลฎีกาและยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมให้สัมฤทธิผล ของหน่วยงานในเขตอำนาจของอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6” ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก