ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ร่วมงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ร่วมงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เมื่อวันที่ 11  กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาอเนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย