ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับท่านประธานศาลฎีกา และคณะ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับท่านประธานศาลฎีกา และคณะ
         เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 นาฬิกา นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายวีระพล  ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย