ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีและรับเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีและรับเสื้อยืดคอโปโลสีดำพระราชทาน
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ์    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีและรับเสื้อยืดคอโปโลสีดำ พระราชทาน ณ บริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย