ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทแก่ประชาชน และ โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมโครงการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทแก่ประชาชน และ โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ
              เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดประชุมโครงการ “เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่ประชาชน” และในเวลา 13.00 นาฬิกา จัดประชุมโครงการ "ร่วมใจไกลเกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 15 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" โดยทั้งสองการประชุมมีนายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาฯ ผู้พิพากษาสมทบฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 3  อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย