ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการไกล่เกลี่ยสัญจรพบประชาชน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กับจังหวัดเคลื่อนที่ และ โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน กับจังหวัดเคลื่อนที่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย  จัดโครงการไกล่เกลี่ยสัญจรพบประชาชน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กับจังหวัดเคลื่อนที่ และ โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชน กับจังหวัดเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 นาฬิกา นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย  พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการไกล่เกลี่ยสัญจรพบประชาชน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กับจังหวัดเคลื่อนที่ และ โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสู่ชุมชนกับจังหวัดเคลื่อนที่ ซึ่งได้มีบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและบริการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยา โดยร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ บริเวณโรงเรียนวังทองวิทยา ตำบลวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย