ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประชุมผู้พิพากษาสมทบฯประจำเดือนสิงหาคม 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประชุมผู้พิพากษาสมทบฯประจำเดือนสิงหาคม 2560
เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาฯ  ผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมประชุมผู้พิพากษาสมทบฯประจำเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย