ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีเปิด โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีเปิด โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบฯ ผู้อำนวยการฯ พนักงานและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งคณะครู นักเรียน จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุโขทัย โรงเรียนทุ่งเสลี่ยม  ชนูปถัมภ์ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ// ในการนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย โดยคณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวฯ ได้มอบรางวัลและใบประกาศนียบัตร พร้อมเสื้อโครงการฯ ในการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ข้อพิพาท” กับคณะนักเรียน นักศึกษา ผู้ส่งภาพวาดเข้าประกวด ผลการตัดสิน ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่       1) รางวัลชนะเลิศ นายสุมิตร น้อยมา  จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย         2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวชมพูนุช กลิ่นสว่าง  จากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์       3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวเกศรินทร์ พรมสอน  จากโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม      ทั้งนี้ นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยและคณะผู้พิพากษาสมทบฯ ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เพื่อเป็นเกียรติในโอกาสที่ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพีในระดับภาคของภาค 6 และมอบเงินสนับสนุนค่ายานพาหนะเดินทางไปแข่งขันในระดับประเทศวันที่ 2 กันยายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม กรุงเทพฯ ให้กับนายประสาน โชติมน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม   พร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ณ บริเวณอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย