ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย  จัดโครงการ  “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา นายยุทธนา ไสวสุวรรณวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย  พร้อมด้วยนายจตุรงค์ ศรีเมฆ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย คณะผู้พิพากษาสมทบฯ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีการเดินรณรงค์แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง เพื่อสร้างความสามัคคีปองดองและประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขในสังคม ณ บริเวณตลาดนัดวัดโพธาราม และตลาดสดศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย  ทั้งนี้ได้มีการออกประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกับหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย (จังหวัดเคลื่อนที่) ในทุกๆเดือนอีกด้วย