ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ฯ


ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ


เอกสารแนบ