ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ขอเชิญโรงเรียน/สถานศึกษา ยื่นความจำนงค์เพื่อเข้าร่วมโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อให้ห่างไกลจากการกระทำความผิด ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6”

ขอเชิญโรงเรียน/สถานศึกษา ยื่นความจำนงค์เพื่อเข้าร่วมโครงการ “เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและแนวทางการดำเนินชีวิตเพื่อให้ห่างไกลจากการกระทำความผิด ของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6”


เอกสารแนบ