ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

บริการถ่ายทอดคำบรรยายจากเนติบัณฑิตยสภา ภาคค่ำ สมัยที่ 71 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

บริการถ่ายทอดคำบรรยายจากเนติบัณฑิตยสภา ภาคค่ำ สมัยที่ 71 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ให้บริการถ่ายทอดคำบรรยายจากเนติบัณฑิตยสภา ภาคค่ำ สมัยที่ 71 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ค่าลงทะเบียน(รับชม)ท่านละ 1000 บาท  ติดต่อสอบถามได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย โทร 055 610597 หรือ E-mail : sktjc@coj.go.th