ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดโครงการ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6 พบเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดโครงการ  ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6  พบเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6  จังหวัดนครสวรรค์”
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา นายชัยวัฒน์ เตชะภาสรนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวภาค 6 พบเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และสายสัมพันธ์ที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์