ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 วิชาชีพ สานฝันเด็กดี แก่เด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย  ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 วิชาชีพ สานฝันเด็กดี แก่เด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรม
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 10.30 นาฬิกา นายชัยวัฒน์ เตชะภาสรนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 วิชาชีพ สานฝันเด็กดี แก่เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก