ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสัญจรแก่ประชาชน กับจังหวัดเคลื่อนที่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย  จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสัญจรแก่ประชาชน กับจังหวัดเคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะเจ้าหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” กับจังหวัดสุโขทัย โดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยดำเนินการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสัญจรแก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย