ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2561
เมื่อระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2561 นายชัยวัฒน์ เตชะภาสรนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายนพพร วัฒนวาณิชกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค 6 ครั้งที่ 5/2561 ณ โรงแรมเดอะเลเจนด้า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย