ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดงานแสดงมุทิตาจิต และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมได้รับเลื่อนตำแหน่งใหม่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดงานแสดงมุทิตาจิต และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่  เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมได้รับเลื่อนตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย โดยนายชัยวัฒน์ เตชะภาสรนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ร่วมแสดงมุทิตาจิตนายนพพร วัฒนวาณิชกิจ   ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ และแสดงความยินดีกับนางสุจิณณ์กัญญา แป้นพันธ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์ ณ ร้าน Cafe De Tree (คาเฟ่ เดอ ทรี) อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย