ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

นางบุญธรรม สิทธิทูล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย สักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นางบุญธรรม  สิทธิทูล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย สักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 นาฬิกา นางบุญธรรม  สิทธิทูล นิติกรชำนาญการพิเศษ ศาลจังหวัดอุทัยธานี เข้าสักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย และนางธัญญรัตน์ ทองงาม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 6 เข้าสักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสย้ายมารับราชการที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ณ บริเวณหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย