ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

นางบุญธรรม สิทธิทูล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย มอบนโยบายในการปฏิบัติงานเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

นางบุญธรรม  สิทธิทูล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย มอบนโยบายในการปฏิบัติงานเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30 นาฬิกา นางบุญธรรม  สิทธิทูล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานต่อคณะข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 3 ชั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย