ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

นางบุญธรรม สิทธิทูล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ร่วมชมการถ่ายทอดสด (Streaming)

นางบุญธรรม  สิทธิทูล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย  ร่วมชมการถ่ายทอดสด (Streaming)
    เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 นาฬิกา นางบุญธรรม  สิทธิทูล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะหัวหน้ากลุ่มงานร่วมชมการถ่ายทอดสด (Streaming) หัวข้อบรรยาย Trust & Leadership โดยดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย