ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม 2561
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา นายชัยวัฒน์ เตชะภาสรนันทน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางบุญธรรม สิทธิทูล ผู้อำนวยการ และข้าราชการในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย