ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ประชุมคณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา นายชัยวัฒน์ เตชะภาสรนันทน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนางบุญธรรม สิทธิทูล  ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประชุมคณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ศูนย์ประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย