ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ ทำบุญวันสารท ตักบาตรวิถีไทย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ ทำบุญวันสารท ตักบาตรวิถีไทย
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 06.00 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ “ทำบุญวันสารท ตักบาตรวิถีไทย” โดยนายชัยวัฒน์ เตชะภาสรนันทน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายจุตรงค์ ศรีเมฆ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย นางบุญธรรม สิทธิทูล ผู้อำนวยการ ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ณ วัดตะพังทอง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย