ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

นางบุญธรรม สิทธิทูล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยคณะหัวหน้ากลุ่มงาน ร่วมชมการถ่ายทอดสด (Streaming)

นางบุญธรรม  สิทธิทูล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัยพร้อมด้วยคณะหัวหน้ากลุ่มงาน  ร่วมชมการถ่ายทอดสด (Streaming)
    เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561  เวลา 08.30 นาฬิกา นางบุญธรรม  สิทธิทูล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะหัวหน้ากลุ่มงานร่วมชมการถ่ายทอดสด (Streaming) ประสานข้อราชการ โดยนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย