ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารศาล

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารศาล
          เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารศาล โดยมีนายชัยวัฒน์ เตชะภาสรนันทน์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ข้าราชการ ลูกจ้าง ตำรวจศาล รปภ. แม่บ้านและคนสวนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์วางตัวหนอนปูพื้นบริเวณโดยรอบอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาล